Wykonałeś usługę spedycji dla niemieckiej firmy.

Kontrahent nie płaci!
Odzyskaj pieniądze skutecznie. Bez kosztów i ryzyka.

Skutecznie odzyskamy Twoje należności.

Profesjonalna obsługa polskiego przedsiębiorcy działającego na rynku niemieckim.

Windykacja należności dla branży transportowej

BEZ PROWIZJI, BEZ OPŁAT WSTĘPNYCH

Umowy frachtowe według niemieckiego prawa wygasają po 1 roku. To często zachęca niemieckich klientów do nie regulowania faktur, szczególnie gdy kwota nie przekracza czterech cyfr. Zagraniczny dłużnik spekuluje fakt, że polski wierzyciel nie będzie chciał uruchomić kosztownej procedury odzyskania należności (do kosztów można zaliczyć: prawnika niemieckiego, opłaty sądowe itp). Jeżeli po upływie roku, żadne działania, ze strony poszkodowanego, nie zostaną podjęte aby zapobiec wygaśnięciu przedawnienia, wierzyciel nie będzie mógł już nic w danej sprawie zrobić. Zaangażowanie służb windykacyjnych także będzie nieefektywne, jeżeli klient nie zapłaci dobrowolnie, nie będzie można go pozwać.

Oferujemy efektywne, szybkie i przede wszystkim skuteczne dochodzenie roszczeń wobec niemieckich dłużników dla polskich przedsiębiorstw według prawa niemieckiego.

Sophokles –jesteśmy finansitą kosztów postępowania sądowego dla polskich przedsiębiorstw wykonujących usługi transportowe dla niemieckich firm.
W procesie odzyskiwania należności przejmujemy wszystkie opłaty, w szczególności koszty obsługi prawnej i opłaty sądowe.
Nasze wynagrodzenie opłacane jest z odzyskanych należności.
Współpracujemy z wysoko wyspecjalizowanymi prawnikami w zakresie roszczeń wynikających z umów spedycyjnych.
Znamy rynek i język co daje nam silna pozycje w rozmowach z niemieckim dłużnikiem.

Skontaktuj się z nami.

Oferujemy bezpłatne, wstępne,  konsultacje.

Podejmujemy się zleceń, gdzie wartość naleznej faktury jest na kwotę minimum € 300.

FAQ

Kim jest Sophokles?

Sophokles to podmiot finansujący koszty twojego postępowania sądowego. Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw przeciwko dużym i średnim przedsiębiorstwom. W przypadku sukcesu, Sofokles wynagradzany jest za usługę z części odzyskanej kwoty, w wysokości wcześniej ustalonej z klientem.

Jaki jest koszt usługi: finansowanie kosztów postępowania sądowego przez Sophokles GmbH?

Koszt jest tylko wtedy kiedy Sophokles odzyska należność. W przypadku gdy nie uda nam się odnieść sukcesu klient nie ponosi żadnych kosztów, nie ma żadnego ryzyka. Koszt jest wtedy gdy uda nam się z sukcesem odzyskać należność, nasze wynagrodzenie pobierane jest z odzyskanej kwoty w wysokości wcześniej uzgodnionej z klientem.

Jakie są korzyści, jeśli będę dochodzić swoich roszczeń korzystając z usług firmy Sofokles?

Pierwsza korzyść to brak kosztów, druga to brak ryzyka. Całość bierzemy na siebie.
Mamy doskonały zespół wyspecjalizowanych prawników, nasze działania są skuteczne i większości przypadków kończą się odzyskaniem należności naszego klienta i tym samym naszego wynagrodzenia.

Jak mogę uzyskać pomoc od Sofoklesa?

Skontaktuj się z nami, ocenimy sytuację kolejno złożymy dopasowaną ofertę.

Kiedy mogę dochodzić odszkodowania od dłużnika?

Kosztu frachtu musi wynosić min € 300 €.

Jak długo trwa procedura?

Nie ma sztywnych ram czasowych. Każdy przypadek jest inny. Jeżeli zostaną podjęte działania prawne czas postępowania może się wydłużyć. Jeśli dojdzie do ugody przed sądem lub poza sądem, czas postępowanie będzie krótszy.

Czy można się spodziewać ugody pozasądowej?

Najpierw próbujemy odzyskać przed postępowaniem sądowym.
Wielu dłużników spłaca swój dług, gdy tylko rozpoznają poważny zamiar odzyskania roszczenia droga sądową.

Kiedy roszczenia się przedawniają?

Zgodnie z § 439 ust. 1.1.1 HGB roszczenia z tytułu transportu krajowego, na terenie Niemiec, ulegają przedawnieniu w ciągu jednego roku.
Ustawa § 439 ust. 2 HGB mówi, że termin przedawnienia rozpoczyna się w dniu dostawy towaru.
W przypadku transportu międzynarodowego zastosowanie ma artykuł 32 CMR i zgodnie z nim art. 32 ust. 1 CMR roszczenia wynikające z przewozu, podlegającego tej konwencji, ulegają przedawnieniu w ciągu jednego roku. Zgodnie z lit. c) termin przedawnienia, rozpoczyna się po upływie trzech miesięcy, od zawarcia umowy przewozu.

Jak jest czas trwania procedury do momentu otrzymania pieniędzy?

Czas trwania procedury zależy od tego, czy dłużnik płaci należność dobrowolnie, czy też konieczne jest wszczęcie postępowania sądowego.

Gdzie moje sprawa zostanie złożona?

We właściwym sądzie. Zwykle jest to siedziba dłużnika.

Ile czasu muszę poświęcić na postępowanie? Czy muszę być obecny na przesłuchaniu?

Twój wkład nie będzie konieczny, nie będziesz też musiał uczestniczyć w rozprawach sądowych.